A A A

Référendum – collecte des signatures

publié le 16 novembre 2021
Referendum_collecte_signatures_

 

  D’Gemeng Koplescht informéiert dass d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Koplescht domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung, déi an éischter Liesung den 20. Oktober 2021 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 19. November 2021 bis den 20. Dezember 2021 abegraff, opleien.

Warend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zaiten zougänglech:

Uert: Bierger-Center Koplescht, éischte Stack, 22, rue de Luxembourg, L-8184 Kopstal
Deeg an Zaiten: vu méindes bis samschdes, tëschent 9.00 an 11.00 Auer

Offiziell Matdeelung: Avis publié FRA-DE-LUX

.

🇫🇷  La commune de Kopstal informe les électeurs qui ont le droit de vote aux élections législatives et domiciliés dans la commune, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution, adoptée le 20 octobre 2021 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus.

Pendant cette période, les lieu, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit:

Lieu : Bierger-Center Kopstal, 1er étage, 22, rue de Luxembourg, L-8184 Kopstal
Jours et heures: du lundi au samedi, entre 9.00 et 11.00 heures

Communication officielle: Avis publié FRA-DE-LUX

Menu