A A A
Actualités
Toutes les actualités
Agenda
Consulter tout

Chantier rue Gerden & rue Goedert – du 24.10 au 04.11.2022

publié le 25 octobre 2022
🇱🇺🚧 Chantier an der rue Goedert an der rue Gerden vum 24. Oktober bis den 4. November 2022. Den Trafic ass wärend dem Chantier perturbéiert an der rue François-Christian Gerden vun der Kräizung mat der rue J.-F. Kennedy bis zur Kräizung mat der rue Nicolas Goedert an an der rue Nicolas Goedert bis zur Kräizung mat der rue de l’École. Fir bäi de Kierfecht an d’Crèche ze kommen, biede mir Iech d’Deviatioun iwwert d’rue Willibrord Steinmetz ze huelen (gréng op der Kaart agezeechent). Merci fir Äert Versteesdemech.
 
🇫🇷🚧 Chantier dans la rue Goedert et la rue Gerden du 24 octobre au 4 novembre 2022. La circulation sera perturbée pendant le chantier dans la rue François-Christian Gerden du croisement avec la rue J.-F. Kennedy jusqu’au croisement avec la rue Nicolas Goedert, ainsi que dans la rue Nicolas Goedert jusqu’au croisement avec la rue de l’École. Veuillez suivre la déviation par la rue Willibrord Steinmetz pour accéder au cimetière et à la crèche (indiquée en vert sur la carte). Nous vous remercions pour votre compréhension.
 
🇬🇧🚧 Worksite in the rue Goedert and the rue Gerde from October 24th to November 4th 2022. Traffic will be disrupted during this period in the rue François-Christian Gerden from the intersection with rue J.-F. Kennedy up to the intersection with the rue Nicolas Goedert, as well as in the rue Nicolas Goedert up to the intersection with rue de l’École. Please follow the diversions via Rue Willibrord Steinmetz to get to the cemetery and the crèche (indicated in green on the map). Thank you for your understanding.
Déviation_rue-Steinmetz
Menu