A A A

Chantier rue de Mersch – du 30.01 au 03.02.2023

publié le 23 janvier 2023
🇱🇺🚧 Am Kader vun Holzfällaarbechten, informéiere mir Iech, dass d’rue de Mersch vu méindes, dem 30. Januar 2023 vun 9 Auer bis freides den 3. Februar 2023 bis 16 Auer a béid Richtunge fir all Trafic ausser Bewunner a Fournisseure komplett gespaart ass.
D’Deviatioun geet vu Schëndels aus iwwer Keespelt an de Quatre-Vents a vu Koplescht aus iwwert de Quatre-Vents a Keespelt. Den Direndall ass just vu Schëndels aus accessibel.
Merci fir Äert Versteesdemech.
Avis zum Chantier : Avis_chantier_route de Mersch-V3
🇫🇷🚧 Dans le cadre de travaux d’abattage d’arbres, nous vous informons que la rue de Mersch sera fermée à toute circulation dans les deux sens du lundi 30 janvier 2023 à partir de 9h00 au vendredi 3 février 2023 jusqu’à 16h00 sauf riverains et fournisseurs.
La déviation depuis Schoenfels se fait via Keispelt et le Quatre-Vents et depuis Kopstal via le le Quatre-Vents et Keispelt. Le Direndall reste uniquement accessible depuis Schoenfels.
Merci pour votre compréhension.
🇬🇧🚧 As part of the logging works, we inform you that the rue de Mersch will be completely closed to traffic in both directions from Monday 30th of January 2023 from 9.00 am to Friday 3rd of February 2023 until 4.00 pm except for residents and suppliers.
The diversion from Schoenfels is set via Keispelt and the Quatre-Vents and from Kopstal via the Quatre-Vents and Keispelt. The Direndall will only be accessible from Schoenfels.
Thank you for your understanding.
Chantier-internet
Menu