A A A
Actualités
Toutes les actualités
Agenda
Consulter tout

Ruffbus Gemeng Koplescht

Ruffbus_2023_1200x630_

.

KoBriBus – De Ruffbus vun der Gemeng Koplescht 

🇱🇺 Wat ass de KoBriBus? 

De KoBriBus erlaabt et Iech, mam Minibus tëschent der Gemeng Koplescht an eisen Nopeschgemengen hin an hier ze fueren (an och innerhalb vun der Gemeng Koplescht), z.B. Akafszenter, Visitt beim Dokter, Klinicken, Altersheem asw. 

Wien däerf mam KoBriBus matfueren? 

All Awunner aus der Gemeng Koplescht ab 65 Joer oder mat enger kierperlecher Aschränkung (temporär oder definitiv). 

Wéi funktionéiert de KoBriBus? 

Fir vum KoBriBus ze profitéieren, sollt Dir Ären Trajet op mannst 24 Stonnen am viraus iwwer Telefon reservéieren. Dëst ass och den Dag selwer méiglech, virausgesat dass de Bus disponibel ass. 

Dir braucht dofir just op d’Nummer 27 3 27 – 333 unzeruffen an den Dag, d’Auerzäit, d’Plaz vum Depart, d’Destinatioun an d’Unzuel vu Leit unzeginn, déi matfuere wëllen. D’Reservatiounshotline ass vu méindes bis samschdes tëschent 7.00 a 18.00 Auer besat. Jee nodeem, wéi den Trafic op de Stroossen ass, kann et zu Waardezäite kommen. 

De KoBriBus ass gratis. 

Wéini kann ee mam KoBriBus fueren? 

All Dënschden, Donneschden a Samschden (ausser wärend de Feierdeeg). 

D’Horaire si vu moies 9.00 Auer (éischten Depart) bis nomëttes 17.00 Auer (leschten Depart).

.

KoBriBus – un service de la commune de Kopstal

🇫🇷 Qu’est-ce que le service KoBriBus ? 

Le service KoBriBus vous permet de vous déplacer en minibus sur le territoire de la commune ainsi que depuis et vers la commune de Kopstal et de ses communes avoisinantes, p.ex. : centre commercial, visite médicale, hôpitaux, maison de soins etc.

Qui peut prendre le KoBriBus ? 

Toute personne résidente de la commune de Kopstal âgée de 65 ans ou plus ou à mobilité réduite (temporaire ou définitive). 

Comment fonctionne le service KoBriBus ? 

Pour profiter du KoBriBus, il vous suffit d’appeler et de réserver votre course 24h à l’avance. Il est également possible de réserver le jour même, sous réserve de disponibilité. Vous pouvez appeler le numéro 27 3 27 – 333 et indiquer le jour, l’heure, le lieu de départ et d’arrivée ainsi que le nombre de personnes qui souhaitent prendre le KoBriBus. 

Le numéro de réservation est joignable du lundi au samedi entre 7h00 et 18h00. 

Prière de noter qu’en fonction du trafic et des conditions routières, des temps d’attentes sont possibles. 

Le service KoBriBus est gratuit.

Quand peut-on prendre le KoBriBus ?

Tous les mardis, jeudis et samedis (hors jours fériés). 

Le KoBriBus circule de 9h00 (premier départ) à 17h00 (dernier départ). 

.

KoBriBus – a service of the commune of Kopstal 

🇬🇧 What is the KoBriBus service? 

The KoBriBus service allows you to travel between Kopstal and its neighbour communes and within the commune of Kopstal by mini-bus, e.g.: shopping centre, medical visit, hospitals, nursing home etc.

Who can take the KoBriBus? 

All residents of the commune of Kopstal who are 65 years of age or older or with reduced mobility (temporary or permanent). 

How does the KoBriBus service work? 

To benefit from the KoBriBus, you just need to call and book your ride 24 hours in advance. It is also possible to book the same day, if the bus is available. You can  call the number 27 3 27 – 333 and specify the day, time, place of departure and arrival and the number of people who wish to take the KoBriBus. 

The reservation number can be reached from Monday to Saturday between 7.00 am and 6.00 pm. 

Please note that depending on traffic and road conditions, waiting times are possible. 

The KoBriBus service is free of charge. 

When can the KoBriBus be used?

Every Tuesday, Thursday and Saturday (excluding public holidays). 

The KoBriBus runs from 9.00 am (first departure) to 5.00 pm (last departure). 

.

Kaart – carte – map 

Ruffbus_2023_carte_1200x630

Menu