A A A

Actualités

Documents relatifs
 • publié le 28/09/2021

  Vollekszielung – Recensement de la population 2021

   Vollekszielung 2021

  Am Kader vun der Vollekszielung 2021 déi vun der STATEC organiséiert gëtt, stellt d’Gemeng Koplescht Recenseuren an. Bei Interessi, biede mir Iech, de Formulaire bis de 15. Oktober 2021 auszefëllen a per Courrier (28, rue de Saeul L- 8189 Kopstal), oder per Mail (population@kopstal.lu) zeréckzeschécken. Bei weider Froen kënnt Dir Iech gären un d’Gemeng wenden: 27 327 – 222 oder population@kopstal.lu. 

  🇫🇷 Recensement de la population 2021 

  Dans le cadre du recensement de la population 2021 organisé par le STATEC, la commune de Kopstal souhaite engager des recenseurs. En cas d’intérêt, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire et le retourner au plus tard le 15 octobre 2021 par courrier (28, rue de Saeul L- 8189 Kopstal) ou par e-mail (population@kopstal.lu). Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à la commune: 27 327 – 222 ou population@kopstal.lu.

  🇬🇧 Population census 2021

  As part of the 2021 population census organised by STATEC, the municipality of Kopstal is planning to hire census takers. If you are interested, we kindly ask you to fill in the form and return it by 15 October 2021 at the latest by post (28, rue de Saeul L- 8189 Kopstal) or by e-mail (population@kopstal.lu). For further information, please contact the municipality: 27 327 – 222 or population@kopstal.lu.

 • publié le 09/09/2021

  Skoda Tour de LuXembourg 2021

   

   Donneschdes, den 16. September 2021 a Samschdes, den 18. September 2021, fueren déi 3. an 5. Etapp vum « Skoda Tour de LuXembourg 2021″ duerch eis Gemeng wouduerch e puer Adaptatiounen am Stroosseverkéier musse gemaach ginn. Verschidden Ännerungen sinn och am Busplang virgesinn.

  16. September 2021: 3. Etapp vun 14.45 Auer – 16.30 Auer: Parkverbuet a Stroossesperrung op der N12, CR181

  Adaptatiounen am Busverkéier: 536_2021_Tour de Luxembourg – Mamer – Kopstal

  18. September 2021: 5. Etapp, passage vun 13.45 Auer bis 15.30 Auer. Parkverbuet a Stroossesperrung op der CR309, CR316, CR318, N26, CR315

  Adaptatiounen am Busverkéier: 538_2021_Tour de Luxembourg – Mersch-Luxembourg

   

  🇫🇷 Lors du passage du « Skoda Tour de LuXembourg 2021″ dans notre commune, le jeudi 16 septembre 2021 ainsi que le samedi 18 septembre 2021, quelques adaptations dans la circulation routière sont à observer. Des changements dans le réseau de bus RGTR sont également prévus.

  16 septembre 2021: 3ème étape de 14h45 à 16h30: interdiction de stationner et de circuler sur la N12, CR181

  Adaptations dans le réseau de bus: 536_2021_Tour de Luxembourg – Mamer – Kopstal

  18 septembre 2021: 5ème étape, passage de 13h45 à 15h30. Interdiction de stationner et de circuler sur la CR309, CR316, CR318, N26, CR315

  Adaptations dans le réseau de bus: 538_2021_Tour de Luxembourg – Mersch-Luxembourg

   

  🇬🇧 During the passage of the « Skoda Tour de LuXembourg 2021″ through our municipality on Thursday 16 September 2021 as well as on Saturday 18 September 2021, some adaptations in the road traffic are to be observed. Changes in the RGTR bus network are also planned.

  16 September 2021: 3rd stage from 14:45 to 16:30: no parking and traffic on the N12, CR181

  Adaptations in the bus network: 536_2021_Tour de Luxembourg – Mamer – Kopstal

  18 September 2021: 5th stage from 13:45 to 15:30. No parking and traffic on CR309, CR316, CR318, N26, CR315

  Adaptations in the bus network: 538_2021_Tour de Luxembourg – Mersch-Luxembourg

   

   

  Parcours « Skoda Tour de LuXembourg »: http://g-o.lu/3/ALPC

  Informations & étapes: Skoda Tour de LuXembourg 

  Informations de la Police Grand-Ducale: TOUR DE LUXEMBOURG 2021 – DÉROULEMENT ET MISSIONS DE LA POLICE

 • publié le 31/08/2021

  Fermeture exceptionnelle – jeudi 2 septembre 2021

   Mir informéieren Iech dass de Populatiounsbüro an de Service Technique dësen Donneschdeg, den 2. September ausnamsweis Nomëttes zou ass. Fir dringend Ufroen si mir op folgend Nummeren ze erreechen:
  Populatiounsbüro: 661 40 23 56
  Service technique: 621 660 901

  .

  🇫🇷 Nous vous informons que, ce jeudi 2 septembre 2021, le bureau de la population ainsi que le service technique seront exceptionnellement fermés l’après-midi. Pour toute demande urgente, nous sommes joignables aux numéros suivants:
  Bureau de la population: 661 40 23 56
  Service technique: 621 660 901

  .

  🇬🇧 We would like to inform you that, this Thursday 2 September 2021, the population office as well as the technical service will be exceptionally closed in the afternoon. For any urgent request, we can be reached on the following numbers:
  Population office: 661 40 23 56
  Technical Service: 621 660 901

   

 • publié le 03/08/2021

  Summer Aktivitéiten 2021

  🌳 Summer Aktivitéiten 2021 fir Kanner a Jugendlecher aus eiser Gemeng! 🎥 

   

   

   Summer Aktivitéiten an eiser Gemeng !

  🌳 Nature Power

  «Nature Power» ass een Dag an der Natur wous Du Verschiddenes entdecke kanns! Dësen Atelier ass an 2 Altersgruppen mat engem adaptéierte Programm agedeelt.

  Mëttwochs, den 25. August 2021: Altersgrupp 12-16 Joer

  Freides, den 27. August 2021: Altersgrupp 17 Joer+

  Fann hei de Programm a mell Dech bis den 13. August un!

  🎥 Teenage Creator Space

  An dësem Workshop kanns Du innerhalb vun enger Woch ee Film maachen: zesummen Iddie sammelen, ee Skript zum Thema Gesondheet opstellen, filme goen an alles zesummeschneiden. Dëst an engem Grupp vu Kanner a Jugendlecher vu 12 bis 26 Joer.

  Vu Méindes, den 30. August bis Freides, den 3. September 2021.

  Fann hei de Programm a mell Dech bis den 13. August un!

   

   

  🇫🇷 Activités d’été dans notre commune !

  🌳 Nature Power

  « Nature Power » est une journée dans la nature où tu pourras découvrir un tas de choses ! Cet atelier de découverte est divisé en deux groupes d’âge avec un programme adapté.

  Mercredi 25 août 2021 : Groupe 12-16 ans

  Vendredi 27 août 2021 : groupe 17 ans+

  Découvre le programme ici et inscris-toi jusqu’au 13 août 2021 !

  🎥 Teenage Creator Space

  Durant ce workshop d’une semaine, tu pourras apprendre à faire un film : élaborer ensemble des idées, créer un script sur le thème de la santé, partir en tournage et monter le film. Tout cela dans un groupe d’enfants et de jeunes entre 12 et 26 ans.

  Du lundi 30 août au vendredi 3 septembre 2021.

  Découvre le programme ici et inscris-toi jusqu’au 13 août 2021 !

   

   

  🇬🇧 Summer activités in our commune !

  🌳 Nature Power

  « Nature Power » is a day in the nature where you can discover a lot of things! This exploratory workshop is divided into two age groups with an appropriate programme.

  Wednesday, 25 August 2021: Group 12-16 years

  Friday, 27 August 2021: Group 17 years+

  Check out the programme here and register until 13 August 2021!

  🎥 Teenage Creator Space

  During this one-week workshop you will learn how to make a film: develop ideas together, create a script on the theme of health and shoot and edit the film. All this in a group of children and teenagers between 12 and 26 years old.

  From Monday 30 August until Friday 3rd September 2021.

  Check out the programme here and register until 13 August 2021!

 • publié le 02/08/2021

  Update 02/08/2021 – Informatioun Biergerzenter

   Mir informéieren Iech dass de Populatiounsbüro haut, um Méinden, den 2. August 2021 just Moies bis 12 Auer op ass an Nomëttes zou bleift. Ab muer, Dënschdeg, den 3. August, empfänken Iech eis Ekippe vum Populatiounsbüro esou wéi vum Service Technique erëm op hirer gewinnter Adress am Biergerzenter – 22, rue de Luxembourg L- 8184 Kopstal. D’Auerzäite bleiwen onverännert a mir erënneren Iech drun fir all Demande ee Rv unzefroen: 27 327 – 222 oder populuation@kopstal.lu

  Merci fir Äert Versteesdemech.

  .

  🇫🇷 Nous vous informons que ce lundi, 2 août 2021, le bureau de la population sera ouvert jusqu’à 12:00 et restera fermé cet après-midi pour raison de déménagement. A partir du mardi 3 août, nos équipes du bureau de la population ainsi que du service technique vous accueilleront à nouveau au Bierger-Center – 22, rue de Luxembourg L- 8184 Kopstal. Les heures d’ouverture restent inchangés et nous vous prions de bien vouloir prendre un rendez-vous pour toute demande au 27 327 – 222 ou population@kopstal.lu

  Merci pour votre compréhension.

  .

  🇬🇧 We would like to inform you that this Monday, 2 August 2021, the Population Office will be open until 12:00 and will remain closed this afternoon. From Tuesday, 3 August 2021, our teams of the Population Office as well as the Technical service will welcome you again at the Bierger-Center –  22, rue de Luxembourg L- 8184 Kopstal. The opening hours remain unchanged and we kindly ask you to make an appointment for any enquiries on 27 327 – 222 or population@kopstal.lu

  Thank you for your understanding.

 • publié le 28/07/2021

  Vëlosummer 2021

    Déi zweet Editioun vum « Vëlosummer » fënnt dëst Joer vu Samschdes, den 31. Juli bis Sonndes, den 29. August 2021 statt.

  De Vëlosummer ass eng gemeinsam Initiativ vun der Generaldirektioun fir Tourismus an dem Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten. A Kollaboratioun mat 65 Gemengen, ginn ab dem 31. Juli eng Partie Stroossen uechter d’Land fir d’Vëlosfurer reservéiert. Des Vëlostier kennen dann Weekends, oder souguer wärend dem ganze Mount August entdeckt ginn.

  Och wärend dem Vëlosummer, bléift et wichteg drun ze denken, datt: (1) déi gespaarte Stroossen weiderhi fir Awunner an den ëffentlechen Transport zougänglech bleiwen an de Code de la route zu all Moment a Kraaft bleift; (2) Vëloen nëmmen op den designéierten Ofstellplazen an Zich a Busser transportéiert kënne ginn; (3) d’Piste vum Vëlosummer dëst Joer beschëldert sinn.

  De « Mamerdall-Tour » vun 32km geet och duerch Koplescht an ass befuerbar vum 21. bis den 22. August 2021.

  Den C.R.101 tëschent Mamer a Schëndels an den C.R.102 tëschent Keespelt a Schëndels ginn fir Auto’en gespaart. Den Accès fir d’Residente bleift garantéiert an et gi e puer Adaptatiounen am Bus Reseau.

  Weider Detailer op www.velosummer.lu

  .

  🇫🇷 La deuxième édition du « Vëlosummer » se tiendra du samedi 31 juillet au dimanche 29 août 2021.

  Le Vëlosummer est une initiative conjointe de la Direction générale du tourisme et du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. En collaboration avec 65 communes, différents tronçons routiers seront réservés aux cyclistes à partir du 31 juillet à travers tout le pays. C’est une occasion unique pour faire des balades à vélo sur des routes coupées à la circulation. Certains parcours seront ouverts au public pendant les weekends, voire d’autres le seront pendant tout le mois d’août.

  Il convient également de rappeler que pendant cette édition du Vëlosummer : (1) les routes bloquées continuent à être accessibles aux résidents et aux transports publics et le Code de la route reste en vigueur à tout moment; (2) les vélos doivent être déposés dans les zones réservées à cet effet dans les trains et bus régionaux ; (3) les itinéraires du Vëlosummer sont signalisés sur le terrain.

  La commune de Kopstal est également incluse dans les circuits planifiés avec la Route « Mamerdall-Tour » de 32 km du 21 au 22 août 2021.

  Le C.R.101 entre Mamer et Schoenfels ainsi que le C.R.102 entre Keispelt et Schoenfels seront barrés à toute circulation. L’accès pour les résidents restera garanti et il y aura quelques adaptations sur le réseau de bus.

  Plus d’informations sur www.velosummer.lu

  .

  🇬🇧 The second edition of “Vëlosummer” will take place from Saturday 31 July to Sunday 29 August 2021.

  The Vëlosummer is a joint initiative of the General Directorate for Tourism and the Ministry of Mobility and Public Works. In collaboration with 65 municipalities, a number of roads throughout the country will be reserved for cyclists from 31st July onwards. This is a special occasion to enjoy leisurely rides on traffic-free roads. Routes will be open to the public either on weekends, or even throughout the whole month of August.

  During the Vëlosummer it is important to remember that: (1) closed roads will remain accessible to residents as well as public transport; and traffic regulations will remain in force at all times; (2) bicycles can only be stored in designated storage areas on trains and buses; (3) the routes of the Vëlosummer are signposted as such.

  The commune of Kopstal is also included in the planned tours with the 32 km « Mamerdall-Tour » from 21 to 22 August 2021.

  The C.R.101 between Mamer and Schoenfels and the C.R.102 between Keispelt and Schoenfels will be closed to all traffic. Access for residents will remain guaranteed and there will be some adjustments to the bus network.

  More information on www.velosummer.lu 

   

  ZENTRUM-WESTEN

Menu