A A A

Référendum – collecte des signatures

publié le 10 août 2022
Referendum_collecte_signatures_

.

🇱🇺 D’Gemeng Koplescht informéiert dass d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Koplescht domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vun de Kapitelen IV an Vbis vun der Verfassung, déi an éischter Liesung de 13. Juli 2022 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 20. August 2022 bis den 13. September 2022 abegraff, opleien.

Warend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zaiten zougänglech:
🖋️ Uert: Biergerzenter Briddel, 1-3, rue Nicolas Goedert, L- 8133 Bridel
🖋️ Deeg an Zäiten: vu méindes bis samschdes, tëschent 9.00 an 11.00 Auer

Offiziell Matdeelung: Avis publié_FRA-DE-LUX_aout-2022

.

🇫🇷 La commune de Kopstal informe les électeurs qui ont le droit de vote aux élections législatives et domiciliés dans la commune, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution, adoptée le 13 juillet 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 20 août 2022 au 13 septembre 2022 inclus.

Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit:
🖋️ Lieu : Biergerzenter Bridel, 1-3, rue Nicolas Goedert, L- 8133 Bridel
🖋️ Jours et heures: du lundi au samedi, entre 9.00 et 11.00 heures

Communication officielle: Avis publié_FRA-DE-LUX_aout-2022

 

 

Menu